Tranevann – en idyll under Raufjellet

Tranevann ligger i utløpet av den trange Tranevassdalen som går nordover til Lille Sandungen. Denne dagen var tranene erstattet av to stokkandhanner. På ti år har løvkrattet vokst seg høyt i det myrlendte området rundt vannet og langs vannets bredder, og også denne idyllen har blitt mindre synlig og tilgjengelig.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

30 Mai 2012

Steinstua under vindfall og bregner

Av Odd Tore Saugerud

Grunnmuren etter Steinstua er uvanlig høy og ganske lett synlig fra blåstien som følger grensen mellom Nordre og Søndre Berg. Veien heter naturlig nok Delegårdsveien, og er en oldtidsvei som fortsetter i retning Bergsmarka. I Steinstua holdt Johanne Nilsdatter Steinstua (ca. 1786–1866) til. I en stue rett ved bodde Mari Eriksdatter (1770–1846), kalt Juntemari. De to var enker og drev salg, bl.a. av kaffe og tobakk, til folk som dro forbi eller bodde i nærheten.

30 Mai 2012

Grønt under Bergsåsen

Av Odd Tore Saugerud

I solen var det nesten blendende grønt under Bergsåsen denne dagen. Det ser trivelig ut, men inne i det tette grønne, som dekker over et særdeles kvistrikt hogstfelt, finnes en tur-o-post, og min kone på vei til denne. Ingen av dem er synlige på bildet. Tur-o-poster av typen detalj i tett kratt er ikke velegnet til å rekruttere flere tur-o-deltagere.

30 Mai 2012

Skogen overtar Tramperud

Av Odd Tore Saugerud

Bildet viser husmannsplassen Tramperud under Søndre Berg. Registrert først i 1735 som Toppen, skiftet navn til Stamperud rundt 1805 da plassen ble pantsatt (stampet), deretter Tramperud. Bebodd i alle fall til 1850 av to voksne og opptil syv barn. Jordene var i bruk som leke- og idrettsplass til ut på 1960-tallet.