De gamle arbeiderboligene

Det er ikke en hvilken som helst gate, dette. Her sykler du midt i et historisk industriområde, med de gamle arbeiderboligene på begge sider av gata. Boligene er i stor grad bygd av slaggstein fra Moss jernverk. Denne gata – Verket – er den eneste i Moss der husene har nummer etter hverandre først oppover på den ene siden og så nedover på den andre.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

12 Mai 2012

Gammel industrihistorie

Av Eivind Molde

Her avslutter Mosseelva sin ferd mot Mossesundet. I dette området, ved Mossefossen, lå industriens vugge i Moss. Allerede på 1300-tallet var det saltkokerier og kverner her. Moss jernverk ble etablert nord for fossen i 1704. Peterson & Søn startet produksjon av cellulose i 1883. Nå renner vannet rett inn i Mossefossen kraftstasjon.

12 Mai 2012

Tørt i Mossefossen

Av Eivind Molde

Her ved Mossefossen lå industriens vugge i Moss. Allerede på 1300-tallet var det saltkokerier og kverner her. I dag er det lite vann i fossen. Det hentes rett inn til Mossefossen kraftstasjon.

12 Mai 2012

Over Storebro

Av Eivind Molde |

Her krysses Storebro, som går over Mosseelva. Storebro har siden Middelalderen vært en del av Den Fredrikshaldske Kongevei som gikk mellom Christiania og Fredrikshald (Halden). Ved fossen lå også industriens vugge i Moss. Allerede på 1300-tallet var det saltkokerier og kverner her. Moss jernverk ble etablert nord for fossen i 1704. Peterson & Søn (i bakgrunnen) startet produksjon av cellulose i 1883.