Inn i Mosseskogen

Her ved Molbekk er det slutt på asfalten, nå venter en fin turvei gjennom Mosseskogen. Dette har vært en viktig ferdselsåre helt fra Middelalderen. Her gikk nemlig Den Fredrikshaldske Kongevei mellom Christiania og Fredrikshald (Halden). Strekningen er i dag en del av Kyststien i Østfold (informasjonstavle til høyre).

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

12 Mai 2012

De gamle arbeiderboligene

Av Eivind Molde |

Det er ikke en hvilken som helst gate, dette. Her sykler du midt i et historisk industriområde, med de gamle arbeiderboligene på begge sider av gata. Boligene er i stor grad bygd av slaggstein fra Moss jernverk. Denne gata – Verket – er den eneste i Moss der husene har nummer etter hverandre først oppover på den ene siden og så nedover på den andre.

12 Mai 2012

Gammel industrihistorie

Av Eivind Molde

Her avslutter Mosseelva sin ferd mot Mossesundet. I dette området, ved Mossefossen, lå industriens vugge i Moss. Allerede på 1300-tallet var det saltkokerier og kverner her. Moss jernverk ble etablert nord for fossen i 1704. Peterson & Søn startet produksjon av cellulose i 1883. Nå renner vannet rett inn i Mossefossen kraftstasjon.

12 Mai 2012

Tørt i Mossefossen

Av Eivind Molde

Her ved Mossefossen lå industriens vugge i Moss. Allerede på 1300-tallet var det saltkokerier og kverner her. I dag er det lite vann i fossen. Det hentes rett inn til Mossefossen kraftstasjon.