Kjølig junikveld ved Hakkloa

Kort stopp og en beundring av utsikten ned mot brua ved Hakklo-kalven. I veikanten blomsterprakt, men det er kjølig og kun 13-14 grader, så det blir ikke lange stoppen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

12 Jun 2012

Skuibakken forbereder seg til vinteren?

Av Odd Tore Saugerud

I dag sto flomlyset i Skuibakken på selv om vi er bare er vel en uke fra sommersolverv. Riktignok var det en disig og mørk dag, men ingen spor etter aktivitet som skulle trenge lys i bakken. Kanskje det var en teknisk prøve, kanskje var det fingernemme personer som hadde banet seg vei til lysbryterne. Det har hendt før.

11 Jun 2012

Trygt gjennom Gjellerås-krysset

Av Erik Unneberg |

Det går flere sykkelruter til og fra veikrysset på Gjelleråsen. Det er mye biltrafikk her, men det er også fine gang- og sykkelstier syklistene kan benytte. Derfor er det lett å komme seg gjennom krysset på sykkel. Her er en syklist på vei gjennom den første av to tunneler under bilveien.

11 Jun 2012

Disig mot Varingskollen

Av Erik Unneberg

Sykkelruta fra Gjelleråsen til Slattum går i sein helhet på gang- og sykkelsti parallelt med bilveien. Dette bildet er tatt ved veikrysset på Gjelleråsen, der syklingen foregår i et frodig landskap med utsikt til Varingskollen. Man skulle nesten ikke tro at hovedveien går bare noen titalls meter unna.