Gammel vei i Lillomarka

Fra Solemskogen mot Sinober går løypa forbi Grisputten nordvest for Slengfehøgda. I ulendt terreng er denne fine, lille strekningen lagt, og kanskje også vedlikeholdt, muligens for å lette adkomsten til de mange hyttene rundt Vennervann og syd for Granberget.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

13 Jun 2012

Skinnskattberget 550 moh.

Av Torgeir Stenstad |

Kartet studeres ved "Treriksrøysa", der Oslo, Akershus og Oppland møtes. Skiltet forteller oss at vi er 550 moh. og kjentmannsposten grei å finne. Her er det folketomt en kveld i juni og skogen grønn og frodig etter nok av nedbør de siste dagene.

13 Jun 2012

Kjølig junikveld ved Hakkloa

Av Torgeir Stenstad

Kort stopp og en beundring av utsikten ned mot brua ved Hakklo-kalven. I veikanten blomsterprakt, men det er kjølig og kun 13-14 grader, så det blir ikke lange stoppen.

12 Jun 2012

Skuibakken forbereder seg til vinteren?

Av Odd Tore Saugerud

I dag sto flomlyset i Skuibakken på selv om vi er bare er vel en uke fra sommersolverv. Riktignok var det en disig og mørk dag, men ingen spor etter aktivitet som skulle trenge lys i bakken. Kanskje det var en teknisk prøve, kanskje var det fingernemme personer som hadde banet seg vei til lysbryterne. Det har hendt før.