Forsommer ved Grisputten

Denne vakre putten med det grisete navnet, er ifølge litteraturen også kalt Blekketjern. Dermed forstår man bedre navnet Grisputt. Blekk eller blekke er brukt om alle slags store blad hos vannlilje, myrkongle og bukkeblad, og røttene ble tidligere brukt som fôrplante for grisen (grisblekk og geitblekk).

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

13 Jun 2012

Gammel vei i Lillomarka

Av Kjersti von Krogh

Fra Solemskogen mot Sinober går løypa forbi Grisputten nordvest for Slengfehøgda. I ulendt terreng er denne fine, lille strekningen lagt, og kanskje også vedlikeholdt, muligens for å lette adkomsten til de mange hyttene rundt Vennervann og syd for Granberget.

13 Jun 2012

Skinnskattberget 550 moh.

Av Torgeir Stenstad |

Kartet studeres ved "Treriksrøysa", der Oslo, Akershus og Oppland møtes. Skiltet forteller oss at vi er 550 moh. og kjentmannsposten grei å finne. Her er det folketomt en kveld i juni og skogen grønn og frodig etter nok av nedbør de siste dagene.

13 Jun 2012

Kjølig junikveld ved Hakkloa

Av Torgeir Stenstad

Kort stopp og en beundring av utsikten ned mot brua ved Hakklo-kalven. I veikanten blomsterprakt, men det er kjølig og kun 13-14 grader, så det blir ikke lange stoppen.