Nittedal stasjon

Togstasjonen i Nittedal er et fint sted å starte når du skal på tur i Marka. Herfra går det kort vei til Sørlitangen og Tumyrhaugen, begge steder er innfallsporter til Nordmarka fra øst. Ved å sykle ned Stasjonsveien kommer du ned mot Nitelva, og der går det sykkelruter både nordover og sørover dalen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

13 Jun 2012

Forsommer ved Grisputten

Av Kjersti von Krogh

Denne vakre putten med det grisete navnet, er ifølge litteraturen også kalt Blekketjern. Dermed forstår man bedre navnet Grisputt. Blekk eller blekke er brukt om alle slags store blad hos vannlilje, myrkongle og bukkeblad, og røttene ble tidligere brukt som fôrplante for grisen (grisblekk og geitblekk).

13 Jun 2012

Gammel vei i Lillomarka

Av Kjersti von Krogh

Fra Solemskogen mot Sinober går løypa forbi Grisputten nordvest for Slengfehøgda. I ulendt terreng er denne fine, lille strekningen lagt, og kanskje også vedlikeholdt, muligens for å lette adkomsten til de mange hyttene rundt Vennervann og syd for Granberget.

13 Jun 2012

Skinnskattberget 550 moh.

Av Torgeir Stenstad |

Kartet studeres ved "Treriksrøysa", der Oslo, Akershus og Oppland møtes. Skiltet forteller oss at vi er 550 moh. og kjentmannsposten grei å finne. Her er det folketomt en kveld i juni og skogen grønn og frodig etter nok av nedbør de siste dagene.