Foreningen ØX på jobb ved Elvåga

Torsdag 21. juni reparerte Foreningen ØX brua over sundet mellom Søndre og Nordre Elvåga i Østmarka. Materialer var kjørt frem av Vannverket, som er ansvarlig for Elvåga som drikkevannskilde. Over dette sundet er det både blåmerket sti og rødmerket skiløype.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

20 Jun 2012

Trillesti mot Knappa

Av Torgeir Stenstad |

Gullende sol, grønt gress og blomster. Trillestien fra Langlia mot Fyllingen går i sakte motbakke og en del røtter og steiner gjør at det ikke bare er enkelt.

20 Jun 2012

Sauer i Kuvelia

Av Torgeir Stenstad |

Ingen kan klage på utsikten disse sauene har. Vi er på veien nord for Oppkuven og ser mot Flåtavannene i nord-vest.

20 Jun 2012

Utsikt over Hurdal

Av Thore Knudsen

Hvis en går fra høyeste punkt på Brenntoppen og mot den nordre delen, kommer en øverst i et hogstfelt der en har flott utsikt over store deler av Hurdal.