Kirke ved veien

Skoklefall kirke ligger tett ved fylkesveien, like ved rundkjøringen på Skoklefald. Den er en tømmerkirke som ble bygd i 1936, og har sitteplass til ca. 130 personer.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

28 Jun 2012

Veivalg ved Nesodden kirke

Av Eivind Molde

Kirkekrysset er et viktig knutepunkt i veinettet på Nesodden. Herfra går nemlig en av flere veier som krysser halvøya, og dermed knytter sammen fylkesveiene på øst- og vestsiden. Bildet er tatt fra Kirkeveien, som går vestover til Fjellstrand. Rett fram ser vi Presteskjærveien og Nesodden kirke, mens fylkesvei 156 sørger for forbindelse mot nord (Nesoddtangen) og sør.

28 Jun 2012

Nesodden kirke

Av Eivind Molde

Nesodden kirke ligger på østsiden av Nesoddlandet, like ved fylkesvei 156. Den er en steinkirke fra ca. 1175, bygget i rundbuestil, og både døpefonten og prekestolen er fra middelalderen.

27 Jun 2012

Nynorsk kulturlandskap

Av Odd Tore Saugerud

Det er stor kontrast mellom villmarken i Styggdalen og landskapet ved Losby. Åker har her måttet vike for arkitekttegnet golfbane med kunstige (og naturlige) dammer, mens åsen til høyre i bakgrunnen er snauet for all vegetasjon av Feiring Bruk, og ser fra motsatt side ut som en visdomstann klar til rotfylling.