Plåterudsetertjern sett sydfra

Plåterudsetertjern er riktig idyllisk også fra syd, med flytetorver og bløtmyr langs strendene. Ca. 150 meter sydøst for tjernet lå Plåterudsetra. I dag er dette området for det meste dekket av tett kratt, og hustuftene var det ikke mulig å finne, derimot kanskje et par rydningsrøyser. Også her var stiene blitt borte eller til svake tråkk.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

14 Jul 2012

Plåterudsetertjern sett nordfra

Av Odd Tore Saugerud

Plåterudsetertjern ligger øst på Linfjellet. På kartet er det dårlig med stier hit, også på turkartet Østmarka 1:25 000, og det stemmer også i terrenget. Kjentmannspost 1998-2000 lå i nordenden av vannet ikke langt fra der dette bildet er tatt. Håndboken fra den gang beskriver umerket sti til posten. Nå er det heller et umerkelig tråkk.

14 Jul 2012

Veslevann i Veslevannsdalen

Av Odd Tore Saugerud

Et av Østmarkas utallige små skogstjern. Forbi dette går både rødmerket skiløype og blåsti mellom Losby og f.eks. Østbyputten. Vannet ligger like innunder den stupbratte åsen Dunderen. I går hadde det vært anledning til å sjekke om denne åsen hadde fått navnet fra at det dundret fra den i tordenvær.

13 Jul 2012

Noreødegården

Av Erik Unneberg

Ved Noreødegården er det et ridesenter. Det er også mange som bruker området her til å gå på tur, både sommer og vinter.