Linfjellet – trigonometrisk punkt

Linfjellet er en typisk østmarksrygg i retning nord-syd, med bratte skrenter og stup, spesielt mot Styggvannet i vest. Smårygger, som er delt opp av tverrgående søkk med tildels tett vegetasjon, gjør at det å ta seg frem her er uoversiktlig og tidkrevende. Til tross for at trigpunktet er fjernpost for Ola Dilt i år, var det knapt et synlig tråkk oppe ved selve posten. Noe utsikt om man også besøker det mange små nabokollene. Tårnet for trigpunktet må ha vært for de dristigste!

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

14 Jul 2012

Plåterudsetertjern sett sydfra

Av Odd Tore Saugerud

Plåterudsetertjern er riktig idyllisk også fra syd, med flytetorver og bløtmyr langs strendene. Ca. 150 meter sydøst for tjernet lå Plåterudsetra. I dag er dette området for det meste dekket av tett kratt, og hustuftene var det ikke mulig å finne, derimot kanskje et par rydningsrøyser. Også her var stiene blitt borte eller til svake tråkk.

14 Jul 2012

Plåterudsetertjern sett nordfra

Av Odd Tore Saugerud

Plåterudsetertjern ligger øst på Linfjellet. På kartet er det dårlig med stier hit, også på turkartet Østmarka 1:25 000, og det stemmer også i terrenget. Kjentmannspost 1998-2000 lå i nordenden av vannet ikke langt fra der dette bildet er tatt. Håndboken fra den gang beskriver umerket sti til posten. Nå er det heller et umerkelig tråkk.

14 Jul 2012

Veslevann i Veslevannsdalen

Av Odd Tore Saugerud

Et av Østmarkas utallige små skogstjern. Forbi dette går både rødmerket skiløype og blåsti mellom Losby og f.eks. Østbyputten. Vannet ligger like innunder den stupbratte åsen Dunderen. I går hadde det vært anledning til å sjekke om denne åsen hadde fått navnet fra at det dundret fra den i tordenvær.