Breimosen – idyllisk og lumsk

I sommersola ser Breimosan riktig idyllisk ut, med små myrputter og friske farger, det siste delvis på grunn av store forekomster av rundbladet soldogg. Men innimellom er det områder med flytemose og torv som synker med en gang man står stille. Her fant vi også årets første fullmodne multer!

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

14 Jul 2012

Torvtørkehus på Breimosen

Av Odd Tore Saugerud

Breimoser og Breimåsar er det mange av i Marka. Denne ligger øst for Losby på ryggen mellom Veslevannsdalen og Djupdalen. Også her har det vært torvdrift tidligere, noe som vises av brede grøfter i myra og rester etter minst tre torvtørkehus mot sydenden av myra.

14 Jul 2012

Linfjellet – trigonometrisk punkt

Av Odd Tore Saugerud

Linfjellet er en typisk østmarksrygg i retning nord-syd, med bratte skrenter og stup, spesielt mot Styggvannet i vest. Smårygger, som er delt opp av tverrgående søkk med tildels tett vegetasjon, gjør at det å ta seg frem her er uoversiktlig og tidkrevende. Til tross for at trigpunktet er fjernpost for Ola Dilt i år, var det knapt et synlig tråkk oppe ved selve posten. Noe utsikt om man også besøker det mange små nabokollene. Tårnet for trigpunktet må ha vært for de dristigste!

14 Jul 2012

Plåterudsetertjern sett sydfra

Av Odd Tore Saugerud

Plåterudsetertjern er riktig idyllisk også fra syd, med flytetorver og bløtmyr langs strendene. Ca. 150 meter sydøst for tjernet lå Plåterudsetra. I dag er dette området for det meste dekket av tett kratt, og hustuftene var det ikke mulig å finne, derimot kanskje et par rydningsrøyser. Også her var stiene blitt borte eller til svake tråkk.