Velkjent landemerke

Sementfabrikken på Slemmestad var i drift i perioden 1888 til 1989, men nå benyttes fabrikksiloene til mellomlagring av sement. De kan iakttas fra mange steder langs Oslofjorden.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

26 Jul 2012

Mortvann sett fra sydenden

Av Odd Tore Saugerud

Mortvann vest for Drettvann har gitt navn til Mortvassåsen. En perle av et skogsvann med uventet få spor etter mennesker tatt i betraktning at det ligger så nær veien mellom Losby og Bjønnebete. Men området ved Mortvassåsen er generelt stifattig, og de stiene som er merket på turkart M 1:50 000, ser ut til å være gamle tømmerveier for vinterdrift. Disse går for det meste i dalbunner med avvekslende stein og myrsig, og er i stor grad gjenvokste nå.

26 Jul 2012

Vingede skarer over Nordre Tretjern

Av Odd Tore Saugerud

En stille, fuktig og varm ettermiddag og en stillesittende fotograf er midt i blinken for horden av klegg og stikkefluer som trives så godt i myrlendt terreng. Vanligvis kloner jeg vekk slike fra bildene, men her ble det så mange at det ble fristende å bevare dem som et minne fra en av de sjeldne, varme dagene den våte sommeren 2012.

26 Jul 2012

Nordre Tretjern

Av Odd Tore Saugerud

Dette er det nordre og tredje av Tretjerna syd for Drettjern, og det av Tretjerna som har størst vannareal. I alle tjernene var det fiskevak. Fiskene så ut til å være av heller beskjeden størrelse, men i god form til å hoppe høyt. Kjentmannsposten i perioden 1994-96 lå på kollen midt mellom tjernene. Det var ingen spor etter denne nå.