I Sundbykrysset

Syklistene på vei ned Sundbyveien har to valg når de kommer inn på Hurumveien her i Sundbykrysset. De kan sykle til venstre i retning Sætre eller til høyre mot bl.a. Røyken og Heggedal. På venstre side ser vi gang- og sykkelveien starte. Den går helt til Sætre.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

27 Jul 2012

Fallen kjempe i Østre Huketjern

Av Odd Tore Saugerud

Der hvor Østre Huketjern er på det smaleste, har en høy furu lagt seg til hvile nesten til midt i tjernet. Vannliljebladene viser at det går en grunne her, faktisk helt over til motsatt side, se også bilde nr. 16973. Samtidig er det brådypt med usynlig bunn nedenfor stupene på motsatt side.

27 Jul 2012

Østre Huketjern sett fra nord

Av Odd Tore Saugerud |

Østre Huketjern var kjentmannspost 1992-94, og posten lå her i nordenden av tjernet «ved stien». Sti er det dårlig med her nå, men ingen tvil om at det er blåmerking. Den umerkede stien som er tegnet inn på kartene går på østsiden av vannet og videre til Djupdalen. Den er tydeligere blåmerket enn «avstikkeren» mot Vestre Huketjern, og er tildels fortsatt synlig i terrenget.

27 Jul 2012

Blåmerket mellom Huketjerna

Av Odd Tore Saugerud

På vei mot nordenden av Østre Huketjern fant vi nokså uventet blåmerking på noen trær, se nær høyre kant av bildet. Sti var det knapt spor etter, og på de seks turkartene vi har over området, det eldste revidert i 1970, var hverken vanlig sti eller blåmerket sti tegnet inn her.