Innover fra Grytnesbommen

Noen sykler, andre jogger - og atter andre spaserer. Grytnesbommen er et populært utgangspunkt for turer i retning Stikkvannshytta. Selv om hytta er stengt om sommeren, er det fint å raste utenfor - like ved Stikkvann.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

29 Jul 2012

I Sundbykrysset

Av Eivind Molde |

Syklistene på vei ned Sundbyveien har to valg når de kommer inn på Hurumveien her i Sundbykrysset. De kan sykle til venstre i retning Sætre eller til høyre mot bl.a. Røyken og Heggedal. På venstre side ser vi gang- og sykkelveien starte. Den går helt til Sætre.

27 Jul 2012

Fallen kjempe i Østre Huketjern

Av Odd Tore Saugerud

Der hvor Østre Huketjern er på det smaleste, har en høy furu lagt seg til hvile nesten til midt i tjernet. Vannliljebladene viser at det går en grunne her, faktisk helt over til motsatt side, se også bilde nr. 16973. Samtidig er det brådypt med usynlig bunn nedenfor stupene på motsatt side.

27 Jul 2012

Østre Huketjern sett fra nord

Av Odd Tore Saugerud |

Østre Huketjern var kjentmannspost 1992-94, og posten lå her i nordenden av tjernet «ved stien». Sti er det dårlig med her nå, men ingen tvil om at det er blåmerking. Den umerkede stien som er tegnet inn på kartene går på østsiden av vannet og videre til Djupdalen. Den er tydeligere blåmerket enn «avstikkeren» mot Vestre Huketjern, og er tildels fortsatt synlig i terrenget.