Naturløypa mellom Midtre Kytetjern og Luttjern

Den rødmerkede skiløypa mellom Midtre Kytetjern og Luttjern går i dalen mellom Tonekollen og Strusåsen. En typisk liten østmarksdal, trang og med avvekslende steinet og myrlendt bunn. Sannsynligvis en gammel tømmervei for vinterdrift, best egnet for ferdsel om vinteren selv om det er noen ganske bratte partier.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

29 Jul 2012

Midtre Kytetjern: nordenden

Av Odd Tore Saugerud

Her, nær nordenden av tjernet kommer naturløypa fra Luttjernet ned på vannet. I dette området var det flere beverfelte trær, men ingen ferske spor etter den, og heller ingen rester av en beverhytte å se langs tjernet.

29 Jul 2012

Midtre Kytetjern: vannet sett fra nordenden

Av Odd Tore Saugerud

Kjentmannshåndboka 1992-94 omtaler Midtre Kytetjern som en perle i naturen. Denne etter hvert nokså grå dagen tapte det nok noe av sin glans, men et typisk Østmarka-vann er det. I bakgrunnen Ørnehøgda ca. 290 moh.

29 Jul 2012

Midtre Kytetjern: utløpet

Av Odd Tore Saugerud |

Midtre Kytetjern øst for Tonekollen var kjentmannspost i perioden 1992-94, og posten lå her i utløpet fra vannet. I anledning høljregnet dagen før er vannføringen ganske stor. De tre Kytetjernene er hvert sitt vassdrag.