Kalkovnen på Ringi: ovnens innside

Bilde nr. 14115 viser kalkovnen på Ringi sett fra utsiden og gir en kort beskrivelse av ovnens historie. Her viser Atie innsiden til Mans (NL), og forklarer hvordan ovnen ble bygd opp og fyrt mens det var drift her. I bakgrunnen utvikler et av sommerens kraftige regnskyll seg, dette også med innslag av skikkelige tordenskrall.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

29 Jul 2012

Sol og grå himmel over Tonevann

Av Odd Tore Saugerud

Dagen startet med blå himmel og sol, men endte i grått skydekke som solen akkurat klarte å bryte gjennom. Stemning er det likevel i denne utsikten over vannet, kanskje med et litt for tidlig høstlig preg.

29 Jul 2012

Naturløypa mellom Midtre Kytetjern og Luttjern

Av Odd Tore Saugerud

Den rødmerkede skiløypa mellom Midtre Kytetjern og Luttjern går i dalen mellom Tonekollen og Strusåsen. En typisk liten østmarksdal, trang og med avvekslende steinet og myrlendt bunn. Sannsynligvis en gammel tømmervei for vinterdrift, best egnet for ferdsel om vinteren selv om det er noen ganske bratte partier.

29 Jul 2012

Midtre Kytetjern: nordenden

Av Odd Tore Saugerud

Her, nær nordenden av tjernet kommer naturløypa fra Luttjernet ned på vannet. I dette området var det flere beverfelte trær, men ingen ferske spor etter den, og heller ingen rester av en beverhytte å se langs tjernet.