Karussputten: et fredet myrtjern

Sydvest for Blankvann ligger et lite naturreservat bestående av tjernene Karussputten og Lustjernet og myra mellom disse. Karussputten var kjentmannspost i 1990-92, og posten lå på vestsiden av tjernet. Bildet er tatt derfra. På det ukomprimerte bildet kan man i dalen i bakgrunnen se kraftledningen ved Blanksvannbråtan.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

31 Jul 2012

Kalkovnen på Ringi: ovnens innside

Av Odd Tore Saugerud |

Bilde nr. 14115 viser kalkovnen på Ringi sett fra utsiden og gir en kort beskrivelse av ovnens historie. Her viser Atie innsiden til Mans (NL), og forklarer hvordan ovnen ble bygd opp og fyrt mens det var drift her. I bakgrunnen utvikler et av sommerens kraftige regnskyll seg, dette også med innslag av skikkelige tordenskrall.

29 Jul 2012

Sol og grå himmel over Tonevann

Av Odd Tore Saugerud

Dagen startet med blå himmel og sol, men endte i grått skydekke som solen akkurat klarte å bryte gjennom. Stemning er det likevel i denne utsikten over vannet, kanskje med et litt for tidlig høstlig preg.

29 Jul 2012

Naturløypa mellom Midtre Kytetjern og Luttjern

Av Odd Tore Saugerud

Den rødmerkede skiløypa mellom Midtre Kytetjern og Luttjern går i dalen mellom Tonekollen og Strusåsen. En typisk liten østmarksdal, trang og med avvekslende steinet og myrlendt bunn. Sannsynligvis en gammel tømmervei for vinterdrift, best egnet for ferdsel om vinteren selv om det er noen ganske bratte partier.