Glåmene: Det «moderne» stiskillet vest for Appelsinhaugen

Da Glåmene var kjentmannspost i perioden1990-92 lå posten ved stiskillet vest for Appelsinhaugen. I dag er det stiskillet på bildet som passer best til den beskrivelsen. Men kartet fra 1994 viser at stibildet før 1994 var et annet enn i dag, og at stiskillet på bildet derfor er for «moderne».

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

01 Aug 2012

Appelsinhaugen 462 moh.

Av Odd Tore Saugerud

På de kartene fotografen har tilgang til står det «Appelsinhaugen», dvs. entall. Turkart M 1:50 000 fra før 1994 og tidligere viser to hauger på henholdsvis 458 moh. og 468 moh. OSI Kobberhaugen M 1:15 000 1997/2011 viser denne haugen som høyere enn 460 moh. og den andre lenger nordøst som høyere enn 465 moh. Uansett, her forbereder Mans (NL) distansestempelet for stempling av OSI-kartet.

01 Aug 2012

Kobberhaugene: en mosegrodd bergvegg

Av Odd Tore Saugerud |

Kobberhaugene er vel mest kjent for sine fine utsiktspunkter. Men det er også annet som er verdt å ta med seg: Blåstien oppover fra Kobberhaugtjerns sydøstre ende går delvis langs og over en ca. 150 meter lang mosegrodd bergvegg merket som stup på o-kartene. For det meste gjemt, men som bildet viser er den øvre delen synlig fra stien. Her var det kjentmannspost i 1990-92.

01 Aug 2012

Blankvannsbråtan: svaler i luften, men også på ledningene

Av Odd Tore Saugerud |

Ved første øyekast ser vel dette ut som et reklamebilde eller protestebilde i forbindelse med kraftledninger i Marka. Men egentlig var det tenkt som en påminnelse om at svalene allerede har begynt å tenke på turen mot syd og varme. De satt pent på ledningene til kameraet kom frem, men så måtte noen holde en oppvisning i kunstflyvning.