Vardåsen i Østmarka: utsikt 'fra sydøstre topp

Her er den meget beskjedne toppvarden på Vardåsens sydøstre topp, som etter GPS-kartet også er den høyeste. Siden kjentmannsposten 1992-94 lå på toppen av åsen, må dette ha vært stedet.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

05 Aug 2012

Vardåsen i Østmarka: utsikt 'fra nordvestre topp

Av Odd Tore Saugerud |

Kjentmannshåndboka 1992-94 sier at Vardåsen er en av Østmarkas høyeste og fineste utsiktstopper, og at posten derfor bør tas på en klar dag. Denne utsikten mot vest fra den nordvestre delen av åsen var den fineste vi kunne finne. Rødt, blomstrende gras i hogstfeltene gjør seg bra med blå himmel.

03 Aug 2012

Holtoppsetra: setervollen

Av Odd Tore Saugerud

Foruten grunnmuren til venstre i bildet viser setervollen at her har det vært folk og aktivitet. Det var et glimt av denne fra en knaus på oversiden som gjorde at vi fant ut hvor vi skulle lete. Men vollen gror igjen, og skogen skjuler nå rydningsrøysene som det er ganske mange av rundt vollen.

03 Aug 2012

Holtoppsetra: grunnmur og kjentmannspost 1990-92

Av Odd Tore Saugerud |

Av Holtoppsetra står bare grunnmuren igjen. Seter fra omkring 1800, senere husmannsplass for gården børter fra ca. 1815 til 1890. Plassen ligger i et ganske utilgjengelig område, og ble brukt som et senter for Enebakkgutta i Hjemmefronten under krigen.