Vardåsen i Østmarka: ruin på sydøstre topp

På sydøstre topp på Vardåsen i Østmarka er det også noe som kan se ut som restene av en tømmerhytte, Mesteparten har blitt til ved, og restene utgjør morkne sitteplasser på en slags rasteplass. Utsikten herfra er typisk for utsikten i retning øst.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

05 Aug 2012

Vardåsen i Østmarka: utsikt 'fra sydøstre topp

Av Odd Tore Saugerud |

Her er den meget beskjedne toppvarden på Vardåsens sydøstre topp, som etter GPS-kartet også er den høyeste. Siden kjentmannsposten 1992-94 lå på toppen av åsen, må dette ha vært stedet.

05 Aug 2012

Vardåsen i Østmarka: utsikt 'fra nordvestre topp

Av Odd Tore Saugerud |

Kjentmannshåndboka 1992-94 sier at Vardåsen er en av Østmarkas høyeste og fineste utsiktstopper, og at posten derfor bør tas på en klar dag. Denne utsikten mot vest fra den nordvestre delen av åsen var den fineste vi kunne finne. Rødt, blomstrende gras i hogstfeltene gjør seg bra med blå himmel.

03 Aug 2012

Holtoppsetra: setervollen

Av Odd Tore Saugerud

Foruten grunnmuren til venstre i bildet viser setervollen at her har det vært folk og aktivitet. Det var et glimt av denne fra en knaus på oversiden som gjorde at vi fant ut hvor vi skulle lete. Men vollen gror igjen, og skogen skjuler nå rydningsrøysene som det er ganske mange av rundt vollen.