Vardåsen i Østmarka: en godt gjemt sti mot toppen

I 1992 må det nylig ha vært flatehogst rundt toppen på Vardåsen, siden den beskrives som en av Østmarkas fineste utsiktstopper. Nå har det vokst opp tette kratt av gran og bjørk rundt toppen, og dette, koblet med skrenter, gjør det nokså trøblete å komme seg opp til toppen. Men på en gammel og godt gjemt sti går det uten problemer. For de som måtte ha lyst til å prøve, starter den mot høyre som en forlengelse av granstranglene som ligger diagonalt over traktorveien.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

05 Aug 2012

Vardåsen i Østmarka: ruin på sydøstre topp

Av Odd Tore Saugerud

På sydøstre topp på Vardåsen i Østmarka er det også noe som kan se ut som restene av en tømmerhytte, Mesteparten har blitt til ved, og restene utgjør morkne sitteplasser på en slags rasteplass. Utsikten herfra er typisk for utsikten i retning øst.

05 Aug 2012

Vardåsen i Østmarka: utsikt 'fra sydøstre topp

Av Odd Tore Saugerud |

Her er den meget beskjedne toppvarden på Vardåsens sydøstre topp, som etter GPS-kartet også er den høyeste. Siden kjentmannsposten 1992-94 lå på toppen av åsen, må dette ha vært stedet.

05 Aug 2012

Vardåsen i Østmarka: utsikt 'fra nordvestre topp

Av Odd Tore Saugerud |

Kjentmannshåndboka 1992-94 sier at Vardåsen er en av Østmarkas høyeste og fineste utsiktstopper, og at posten derfor bør tas på en klar dag. Denne utsikten mot vest fra den nordvestre delen av åsen var den fineste vi kunne finne. Rødt, blomstrende gras i hogstfeltene gjør seg bra med blå himmel.