Knerot: en forholdsvis liten og uanselig orkidé

Langs en av de større stiene vest på Skullerudåsens nordside fant vi i fjor disse litt spesielle plantene med hvite blomster. De vokser på mosebunn, helst i barskog. De har klorofyll, men mesteparten av næringen kommer fra symbiose med sopp. På bildet er det både årets planter, som begynner å bli noe avblomstret, og et par av fjorårets inntørkede rester.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

12 Aug 2012

Tørrskodd fra Skjennungen

Av Line Mork

Stien østover fra Skjennungstua mot Frønsvollsmyrene går til dels over myr, men her er det godt tilrettelagt for fotfolket.

12 Aug 2012

Skiforeningen skilter for syklistene

Av Line Mork

I løpet av sommeren har det dukket opp nye sykkelskilt flere steder. Mange syklister er vant med Løvenskiolds skilt med sort skrift på umalt tre, og de nye skiltene til Skiforeningen har samme utseende – men med Skiforeningens logo. Dette står ved Løkka gård ved Sognsvann.

12 Aug 2012

Blomsterflor på trappa

Av Line Mork

Høstsesongen er i gang på Skjennungstua, men ennå er det sommerblomstene som dominerer på trappa. En trivelig velkomst er det, og like trivelig er det både ute og inne.