Mot Gyrihaugen

Her på Ringkolltoppen er det god utsikt sørover mot Gyrihaugen, og røsslyngen viser oss at det definitivt er høst.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

14 Aug 2012

Knerot: ensidig og spiralvridd blomsterstand

Av Odd Tore Saugerud |

Dette nærbildet av blomsterstanden til knerot viser at blomstene sitter ensidig på stengelen og at de vokser i spiralmønster. Blomstene er lodne, og hele stengelen er dekket av hår. Navnet kommer av at den har krypende jordstengel som bøyer 90 grader nede ved bakken ved den typiske rosetten som kan sees på bilde nr. 17034. Ifølge en artikkel om rødlistede eller truede planter og dyr i Østmarka er dette ikke en vanlig plante i dette området. Bildet er tatt ved Skullerudåsen.

14 Aug 2012

Knerot: en forholdsvis liten og uanselig orkidé

Av Odd Tore Saugerud |

Langs en av de større stiene vest på Skullerudåsens nordside fant vi i fjor disse litt spesielle plantene med hvite blomster. De vokser på mosebunn, helst i barskog. De har klorofyll, men mesteparten av næringen kommer fra symbiose med sopp. På bildet er det både årets planter, som begynner å bli noe avblomstret, og et par av fjorårets inntørkede rester.

12 Aug 2012

Tørrskodd fra Skjennungen

Av Line Mork

Stien østover fra Skjennungstua mot Frønsvollsmyrene går til dels over myr, men her er det godt tilrettelagt for fotfolket.