I kano på Storflåtan

Det var mange folk i se i Krokskogen i dag, både på sykkel, til fots og på rulleski. Noen valgte også kano som fremkomstmiddel, slik som her ved utløpet av Storflåtan. Rundt dette vannet var det en god del som hadde klare intensjoner om å overnatte ved bredden.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

01 Sep 2012

Fantestein

Av Odd Tore Saugerud

Under flyshowet kom det også en fly- og naturinteressert dame til Gråmagan. Hun ville gjerne bli med oss til Fantestein sydøst på Nordre Kolsås, og ble der innskrevet som ekte kolsåsfant i Fantesteinboka. Steinen har sitt navn fra at en entusiast mente at dette var et så avsides område, at bare fanter fant veien dit, og at det derfor burde være en bok der som de kunne skrive seg inn i.

01 Sep 2012

Flyshow over Kolsås: musvåk

Av Odd Tore Saugerud |

Under flyshowet kom det tre store rovfugler som også ville ha sin del av oppmerksomheten. Formasjonsflyving var ikke et tema, derimot lange, kretsende glideflukter med skarpt blikk. Ifølge to fuglebøker kan det ha vært musvåk, som kan ha et vingespenn på opptil 130 cm. Bildet er tatt fra Gråmagan på Kolsås.

01 Sep 2012

Flyshow over Oslo: Vampire

Av Odd Tore Saugerud

Man kan vel spørre hva DeHavilland Vampire har med Markadatabasen å gjøre, men det er faktisk to koblinger: 1) Det er flott utsikt til flyshow (slik som her fra Gråmagan), men litt lang avstand, 2) På slutten av 1950-tallet sto det en Vampire på Ringkolltoppen rett utenfor flyverhytta der. Den ble raskt herpet, men slik så den altså ut. Noen kilder oppgir at det var en Spitfire, men det var det altså ikke. Beklageligvis har jeg ingen bilder av originalen.