Ulvedalen: en gammel vei ned

Vi kom fra Ringdalskoia, hvor det henger et gammelt orienteringskart. Ifølge dette skulle det gå sti fra Fjellstadvangen mot nordøst, og så være rester av sti på en rygg som gikk ned til bekken som renner fra sørvest inn i myra rett før steindemningen. Ryggen skulle være gangbar uten skrenter. Slik var det ikke. Stier var det korte spor av, men det var bra med ikke-passerbare skrenter og tett grankratt. Disse var fulle av innpåslitne hjortelusfluer, og vi døpte ryggen for Hjortelusryggen. Men vi kom oss ned, og fant da denne oppbygde veien i dalen syd for ryggen. Den var også merket på o-kartet, uten fortsettelse mot vest. Det stemte også, men der var det tråkk og traktorspor som ganske greit ledet til blåstien øst for Høgsmåsan. Så her er det en mulig vei ned og opp, i alle fall opp.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

09 Sep 2012

Søndag på Torsætra

Av Eivind Molde

Som vanlig på en søndag - folk strømmer til Torsætra for å nyte buffeten som stedet er blitt så kjent for. Inne er det stinn brakke. Mange slapper også av i solveggen denne fine høstsøndagen.

08 Sep 2012

Ulvedalen: en trang og lite fremkommelig dal

Av Odd Tore Saugerud

Nedenfor steindemningen er Ulvedalen trang og steinet, og vanskelig å ta seg frem i. Dalsidene er til dels så bratte at det heller ikke er lett å ta seg ned i dalen. Ikke urimelig at det var ulv her, eller at folk trodde det kunne være ulv her.

08 Sep 2012

Ulvedalen: steindemningen sett fra øst

Av Odd Tore Saugerud |

Steindemningen er laget som en tørrmur, tilsynelatende uten tetningsmasse som er vanlig for slike demninger. Den lekker da også såpass mye at vannet ikke når opp til damluka. Over den siste lille kollen er det en grei sti gjennom kløfta bak kjentmannsposten 2012-14.