Høstfarger ved Steinsjøen

Bladene har fått en annen farge nå. Det er høst ved Steinsjøen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

10 Sep 2012

Veien i skogen

Av Nina Didriksen |

Dette er restene av en gammel vei til Langlia. Lengst borte i bildet ligger Salthulsbroen, som går over Salthuls- eller Salthølsbekken.

10 Sep 2012

Skåveggen i Gryta

Av Nina Didriksen |

Skåvegger av stein ble bygget langs sidene av vassdrag der det var tømmerfløting, for at tømmeret ikke skulle sette seg fast. Disse steinveggene er fra den tiden det ble fløtet tømmer i Heggeli-vassdraget. Nå står det en kjentmannspost her for perioden 2012-14.

10 Sep 2012

Broen over Salthølsbekken

Av Nina Didriksen |

På den eldste bevarte veien til Langlia ligger også denne steinbroen, Salthulsbroen eller Salthølsbroen. Både restene av veien og broen er vel verdt et besøk, flott opparbeidet som de er. Nå står det en kjentmannspost her for perioden 2012-14.