Svanfossen

Det er flott å se på når Vorma slipper seg ned Svanfossen. Høydeforskjellen her er 3,61 meter. Svanfossen ligger i Fenstad, omtrent midt mellom Mjøsa og Glomma. Svanfoss sluse, like ved fossen, gjør det mulig å passere med småbåter.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

15 Sep 2012

Vrangen: vannskille med to demninger

Av Odd Tore Saugerud |

Vrangen er ett av få vann som har to utløp. Lesjavannet er skoleeksempelet, Grisputten (!) i Lillomarka er et annet. Av demningene i Vrangen er den i øst mot Lauvtangen den mest kjente, mens den i syd mot Buvann er godt gjemt og ikke spesielt lett tilgjengelig. Men her er den, intakt med damluke og ratt for betjening av denne. Kjentmannspost 2000-02.

15 Sep 2012

Nedre Blekketjern: utenfor naturreservatet, men vakkert likevel

Av Odd Tore Saugerud

På vei fra Øvre til Nedre Blekketjern krysser man en skogsbilvei, og dermed også nordgrensen for Rundtjern naturreservat. Men det vet ikke vannet, som med høstlige myrfarger er like dekorativt som Øvre Blekketjern, se bilde nr. 17293.

15 Sep 2012

Øvre Blekketjern: det fjerde vannet innenfor naturreservatet

Av Odd Tore Saugerud

I Rundkollen naturreservat er det fire skogsvann: Kolltjerna, Vivangstjernet og Øvre Blekketjern. Blekke kan vise til at her vokste det «blekker», dvs. saftige vannplanter, se markadatabase-stedet Grisputten for mer forklaring. Her var det fortsatt bra med gule vannliljer, noen fortsatt i blomst.