Stille flyter Lomma

Lomma er vel nærmest for pensjonist å regne her ved Guribysaga, hvor det gjennom over 100 år har vært stor aktivitet med hele to sager med flere eiere som skulle fløte tømmer i flere omganger. I 1986 ble saga nedlagt.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

16 Sep 2012

Velkjent utsikt i Østmarka

Av Nina Didriksen |

Tonekollen er en populær topp å besøke i Østmarka. I dag var vi alene på toppen, men på vei ned møtte vi svært mange mennesker, sikkert som følge av at det henger en kjentmannspost her, og at Tonekollen ble anbefalt som "ukens tur" i Aften før helgen. I sør, over Mosjøen, henger et regnvær som vi stiftet bekjentskap med ti minutter senere.

16 Sep 2012

Stopp ved Skålsjøen

Av Nina Didriksen |

Den lille demningen ved Skålsjøen hindrer vannet i å renne ut... Her henger en kjentmannspost for perioden 2012-14. På vei fra grusveien og syklene passerte vi også den idyllisk beliggende Skålsjøkoia, som disponeres av Høybråten jeger- og fiskerforening.

15 Sep 2012

Buvassbekken: i kløft, bratt og ganske utilgjengelig

Av Odd Tore Saugerud

Etter om lag 600 meter i V-dal, se bilde nr. 17298, flater dalsiden ut, men bekken renner fortsatt i foss i en kløft. Uten kjent målestokk er det vanskelig å bedømme høydeforskjeller fra bilder, men her er det om lag åtte meter stup ned til bekken.