Nærsnes

Nærsnesbukta ligger blikkstille - det er en strålende dag. Midt i bildet ser vi Nærsnestangen og bakenfor ligger Nesodden - på den andre siden av Oslofjorden.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

21 Jul 2012

Kveldstur gjennom Røyken

Av Eivind Molde

Klokken har passert 22, og selv om det har mørknet en god del, er det fint med en kveldstur gjennom kulturlandskapet i Røyken.

21 Jul 2012

Kveldsskygger på Storsandtoppen

Av Eivind Molde |

Det er blitt kveld, og skyggene er lange. En fin tur gjennom Hurummarka er fullført. Det er veien til høyre som leder inn til skogsbilveien.

21 Jul 2012

Sandstien fra Myrvold

Av Eivind Molde

Disse skiltene ved Myrvold viser i hvilken retning Sandstien går. Stien var opprinnelig den gamle rideveien på tvers av Hurumlandet fra Oslofjorden til Drammensfjorden. Deler av den er fortsatt merket og lett å finne. Tilsvarende skilt som står her, kan du også se ved Stikkvannsveien, rundt 800 meter fra Stikkvannshytta.