Toppen av Hornet i Sørkedalen

Fra Stuevassdalen går det et forholdsvis fuktig traktorslep gjennom et hogstfelt og videre mot syd etter at Hornmyra er passert. Etter hvert blir et mosegrodd tråkk, som fører opp til toppen, synlig. Selve toppen er denne mosegrodde hvalryggen omkranset av gamle furuer og yngre gran og bjørk. Kjentmannspost 1992-94.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

28 Sep 2012

Veien mot Hornet i Sørkedalen

Av Odd Tore Saugerud

Hornet har ligget som en fristelse alle de ganske tallrike gangene vi har gått på ski til Heggelivannene. Men turen opp dit på ski fristet ikke, og til fots ble det vel mye tråkking på vei eller traktorsti. Fra Skansebakken med terrengsykkel var turen til Stuevassdalen grei.

29 Jul 2012

Nærsnes

Av Eivind Molde

Nærsnesbukta ligger blikkstille - det er en strålende dag. Midt i bildet ser vi Nærsnestangen og bakenfor ligger Nesodden - på den andre siden av Oslofjorden.

21 Jul 2012

Kveldstur gjennom Røyken

Av Eivind Molde

Klokken har passert 22, og selv om det har mørknet en god del, er det fint med en kveldstur gjennom kulturlandskapet i Røyken.