Utsikt mot syd 'fra Hornet i Sørkedalen: Lysedammene, litt Sørkedal og Oslofjorden

Dette er enda en versjon av det tradisjonelle utsiktmotivet fra Hornet mot syd. Jeg synes at klar luft og begynnende høstfarger rettferdiggjør bildet. Alternativet var et panorama med 10 mm vidvinkel, men når det ble krympet til den størrelsen som legges ut i Markadatabasen, ble tapet av detaljer påtagelig.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

28 Sep 2012

Utsikt 'fra Hornet i Sørkedalen: rødrev på matjakt

Av Odd Tore Saugerud |

Fra toppen av Hornet er utsikten begrenset på grunn av trær, men fra toppen av stupene mot syd og vest er det fin utsikt. Her er en rødrev i gang med en systematisk undersøkelse av lysningen ved veisvingen. Siden avstanden til oss var om lag 400 meter i luftlinje, kunne den gjøre søket uforstyrret, men resultatløst.

28 Sep 2012

Toppen av Hornet i Sørkedalen

Av Odd Tore Saugerud |

Fra Stuevassdalen går det et forholdsvis fuktig traktorslep gjennom et hogstfelt og videre mot syd etter at Hornmyra er passert. Etter hvert blir et mosegrodd tråkk, som fører opp til toppen, synlig. Selve toppen er denne mosegrodde hvalryggen omkranset av gamle furuer og yngre gran og bjørk. Kjentmannspost 1992-94.

28 Sep 2012

Veien mot Hornet i Sørkedalen

Av Odd Tore Saugerud

Hornet har ligget som en fristelse alle de ganske tallrike gangene vi har gått på ski til Heggelivannene. Men turen opp dit på ski fristet ikke, og til fots ble det vel mye tråkking på vei eller traktorsti. Fra Skansebakken med terrengsykkel var turen til Stuevassdalen grei.