Utsikt mot vest 'fra Hornet i Sørkedalen: dalen og veien 'til Heggelivannene

Utsikten fra Hornet mot vest har ikke vært like interessant for fotografene som den mot syd. Kanskje ikke så rart, med så mange store områder med flatehogst. Mot venstre (syd) nordre del av Gopletjernsåsen, mot høyre Brennåsen og Langbrenna, og omtrent midt i på en lysning en velholdt hytte med uthus.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

28 Sep 2012

Utsikt mot syd 'fra Hornet i Sørkedalen: Lysedammene, litt Sørkedal og Oslofjorden

Av Odd Tore Saugerud

Dette er enda en versjon av det tradisjonelle utsiktmotivet fra Hornet mot syd. Jeg synes at klar luft og begynnende høstfarger rettferdiggjør bildet. Alternativet var et panorama med 10 mm vidvinkel, men når det ble krympet til den størrelsen som legges ut i Markadatabasen, ble tapet av detaljer påtagelig.

28 Sep 2012

Utsikt 'fra Hornet i Sørkedalen: rødrev på matjakt

Av Odd Tore Saugerud |

Fra toppen av Hornet er utsikten begrenset på grunn av trær, men fra toppen av stupene mot syd og vest er det fin utsikt. Her er en rødrev i gang med en systematisk undersøkelse av lysningen ved veisvingen. Siden avstanden til oss var om lag 400 meter i luftlinje, kunne den gjøre søket uforstyrret, men resultatløst.

28 Sep 2012

Toppen av Hornet i Sørkedalen

Av Odd Tore Saugerud |

Fra Stuevassdalen går det et forholdsvis fuktig traktorslep gjennom et hogstfelt og videre mot syd etter at Hornmyra er passert. Etter hvert blir et mosegrodd tråkk, som fører opp til toppen, synlig. Selve toppen er denne mosegrodde hvalryggen omkranset av gamle furuer og yngre gran og bjørk. Kjentmannspost 1992-94.