Saga i Dalsberga

På sin ferd fra Høversjøen har Høverelva gjennom tidene vært en viktig del av livsgrunnlaget for folk i Hurdal. Det første sagbruket her ved fossen i Dalsberga ble bygd av Carsten Anker på 1790-tallet. Rognlisaga er et kulturminne som er en viktig del av Hurdals historie.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

11 Aug 2012

Ved Rognlisaga

Av Eivind Molde |

På vei oppover mot Høversjøen, er det fint å stanse her ved Rognlisaga. Saga ligger langs Høverelva, ved fossen i Dalsberga. Det første sagbruket her ble bygd av Carsten Anker på 1790-tallet. Et informasjonsskilt forteller den spennende historien om saga. Hudal historielag vedlikeholder dette kulturminnet, som er en viktig del av Hurdals historie.

11 Aug 2012

Solnedgang ved Høversjøen

Av Eivind Molde

Når man sykler langs Høversjøen, er det bare et par ganger at man kommer tett inntil vannet - dette på grunn av skogen. Derfor var det fint å få med seg solnedgangen her ved sørenden av vannet. Her går for øvrig grensa mellom Østre Toten kommune, der Høversjøen ligger, og Hurdal kommune.

11 Aug 2012

Jenssætra

Av Eivind Molde

Jenssætra er en nedlagt seter som ligger mellom Høversjøen og Vesterås på Totenåsen. Her ser vi en av bygningene på den gamle setervollen.