En gang Bøverbru stasjon

En gang var dette Bøverbru stasjon - stasjon nr. 2 på Skreiabanen fra Reinsvoll til Skreia. Denne 22 kilometer lange sidebanen til Gjøvikbanen ble åpnet i 1902. 61 år senere ble passasjertrafikken avviklet, og godstrafikken var slutt i 1987. Året etter var banen nedlagt. Mesteparten av strekningen, dvs. fra Bøverbru til Skreia, er i dag en fin, gruslagt turvei. Den starter litt forbi stasjonsbygningen, i retning Lena.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

11 Aug 2012

Langt nord i Hurdal

Av Eivind Molde |

Vi er langt nord i Hurdal, rundt 290 meter over havet. Vi ser ser nedover mot bygda, og får lett øye på bakkene i Hurdal skisenter, som bader i kveldssol. Dette krysset - Rognlivegskillet - ligger litt sør for Rognlia. Veien på fotografens venstre side går dit, og videre innover Totenåsen. På høyre side går veien til Høversjøen og Vesterås.

11 Aug 2012

Saga i Dalsberga

Av Eivind Molde |

På sin ferd fra Høversjøen har Høverelva gjennom tidene vært en viktig del av livsgrunnlaget for folk i Hurdal. Det første sagbruket her ved fossen i Dalsberga ble bygd av Carsten Anker på 1790-tallet. Rognlisaga er et kulturminne som er en viktig del av Hurdals historie.

11 Aug 2012

Ved Rognlisaga

Av Eivind Molde |

På vei oppover mot Høversjøen, er det fint å stanse her ved Rognlisaga. Saga ligger langs Høverelva, ved fossen i Dalsberga. Det første sagbruket her ble bygd av Carsten Anker på 1790-tallet. Et informasjonsskilt forteller den spennende historien om saga. Hudal historielag vedlikeholder dette kulturminnet, som er en viktig del av Hurdals historie.