Asfalt eller nedlagt jernbanetrasé?

Skal du sykle her fra Borglund til Bøverbru, kan du velge mellom asfaltert underlag eller grusveien som går inn til venstre. Dette er traseen til Skreiabanen, som ble nedlagt i 1988. Det er nå en fin turvei.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

01 Sep 2012

En gang Bøverbru stasjon

Av Eivind Molde

En gang var dette Bøverbru stasjon - stasjon nr. 2 på Skreiabanen fra Reinsvoll til Skreia. Denne 22 kilometer lange sidebanen til Gjøvikbanen ble åpnet i 1902. 61 år senere ble passasjertrafikken avviklet, og godstrafikken var slutt i 1987. Året etter var banen nedlagt. Mesteparten av strekningen, dvs. fra Bøverbru til Skreia, er i dag en fin, gruslagt turvei. Den starter litt forbi stasjonsbygningen, i retning Lena.

11 Aug 2012

Langt nord i Hurdal

Av Eivind Molde |

Vi er langt nord i Hurdal, rundt 290 meter over havet. Vi ser ser nedover mot bygda, og får lett øye på bakkene i Hurdal skisenter, som bader i kveldssol. Dette krysset - Rognlivegskillet - ligger litt sør for Rognlia. Veien på fotografens venstre side går dit, og videre innover Totenåsen. På høyre side går veien til Høversjøen og Vesterås.

11 Aug 2012

Saga i Dalsberga

Av Eivind Molde |

På sin ferd fra Høversjøen har Høverelva gjennom tidene vært en viktig del av livsgrunnlaget for folk i Hurdal. Det første sagbruket her ved fossen i Dalsberga ble bygd av Carsten Anker på 1790-tallet. Rognlisaga er et kulturminne som er en viktig del av Hurdals historie.