Kraby

Kraby var en av to stasjoner på jernbanestrekningen mellom Lena og Skreia. Her gikk det tog fra 1902 til 1987. Året etter ble den 22 kilometer lange Skreiabanen nedlagt. I dag er deler av strekningen en fin turvei.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

01 Sep 2012

Stasjonsbygningen på Lena

Av Eivind Molde

Jernbanedrift er historie her på Lena, men den fine stasjonsbygningen står på sin plass fortsatt. På skiltet kan man lese følgende: ”Høide over havet: 229,4 M, Fra Skreia: 7,9 Km, Fra Christiania: 120,7 Km, Fra Gjøvik: 31,2 Km, Fra Reinsvold: 14,0 Km”. I dag er deler av den gamle jernbanetraseen en fin, gruslagt turvei. Her fra Lena kan man benytte den både mot Bøverbru og Skreia. Den 22 kilometer lange Skreiabanen var i drift fra 1902 til den offisielt ble nedlagt i 1988.

01 Sep 2012

Asfalt eller nedlagt jernbanetrasé?

Av Eivind Molde |

Skal du sykle her fra Borglund til Bøverbru, kan du velge mellom asfaltert underlag eller grusveien som går inn til venstre. Dette er traseen til Skreiabanen, som ble nedlagt i 1988. Det er nå en fin turvei.

01 Sep 2012

En gang Bøverbru stasjon

Av Eivind Molde

En gang var dette Bøverbru stasjon - stasjon nr. 2 på Skreiabanen fra Reinsvoll til Skreia. Denne 22 kilometer lange sidebanen til Gjøvikbanen ble åpnet i 1902. 61 år senere ble passasjertrafikken avviklet, og godstrafikken var slutt i 1987. Året etter var banen nedlagt. Mesteparten av strekningen, dvs. fra Bøverbru til Skreia, er i dag en fin, gruslagt turvei. Den starter litt forbi stasjonsbygningen, i retning Lena.