Stille høstkveld ved Langlivannet: utsyn mot demningen

Oslo vannverk har hogd ut en glenne i skogen hvor de fleste «lovlige» bilder av demningen blir tatt. Denne mer uvanlige vinklingen er fra samme sted som bilde nr. 17570, dvs. nord for demningen. Demningen var kjentmannspost 2010-12.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

05 Okt 2012

Stille høstkveld ved Langlivannet: utsyn mot nord

Av Odd Tore Saugerud

Oslo vannverk har gjort en virkelig god innsats for at man ikke skal kunne få utsyn fra demningen i sydenden av vannet. Men denne kvelden var så stille og blank at vi måtte prøve andre muligheter. Fra veien til demningen går det en sti ned til vannkanten der lensa er festet, og med litt balansering ble dette bildet av vannet mot nord.

05 Okt 2012

Salthulsbroen på den eldste Langliveien

Av Odd Tore Saugerud

Salthulsbroen på den eldste Langliveien er kjentmannspost i perioden 2012-14, og godt dokumentert både i kjentmannshåndboka og med andre bilder. Men bekkene som gjorde broen nødvendig, har ikke fått mye oppmerksomhet, selv om den ene av dem etter å ha passert under nye Langliveien kaster seg ut over en skrent i en fin foss.

05 Okt 2012

Slottet vest for Langlivannet: utsikt mot øst på det gamle traktorslepet mot toppen

Av Odd Tore Saugerud

På turkartet M1:50 000 er det merket traktorvei fra der Salthulsbekken krysser veien og lavt i lia mot Slottsmyra. Men det går også et eldre og nesten gjengrodd slep langs Salthulsbekken. Dette dreier etter hvert mot syd, går høyt i lia over stupene, og ender rett nedenfor toppen på sydsiden. Dette er den beste utsikten langs dette slepet. Langlivannet dominerer, men helt i horisonten rett over masteparet midt i bildet kan Solobservatoriet på Harestua skimtes som en hvit prikk.