Gråberget: trigonometrisk punkt, fortsatt med tårn

Tårnet over trigpunktet på Gråberget ser ut til å være selvsnekret av de furustrangler som befant seg nær toppen den gang, men i motsetning til mange andre trigtårn, står det fremdeles. Står gjør også den velvoksne tørrfura på nordryggen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

07 Okt 2012

Gråberget: utsikt mot Heggelivannene

Av Odd Tore Saugerud

Klimaet er tøft på Gråberget, men furuene holder ut, dog noe merket. Utsikten fra toppen er likevel bra i de fleste retninger, her mot syd og mot Heggelivannene.

07 Okt 2012

Gråberget: utsikt mot Gråbergtjern

Av Odd Tore Saugerud |

På Gråberget var det en gang en bjønneskanse, og rett ved toppen var det en kjentmannspost i perioden 1992-94. Vi fant ikke spor etter hverken markeringen av kjentmannsposten eller selve bjønneskansen, men furua som kjentmannsposten sto på var der, men ikke i god form lenger. Uansett, utsikten mot vest og Gråbergtjern var verdt turen denne nokså høstlige oktobersøndagen.

07 Okt 2012

Skotkleiva: grensemerke fra 1759

Av Odd Tore Saugerud |

En av de kjente grensemerkene for Leuchmarka etter Stubdalsforliket 1759 med jernbolt og det typiske bumerket «L», her meislet inn speilvendt i fast fjell. Kjentmannspost 2012-14.