Gråberget: blå/grå veiviser 598 moh. Grå B.

Veiviseren ved foten av Gråberget har DNTs blåfarge, men annen type tekst og bakgrunn. Den gjør nytten sin like fullt, og viser til en grei, umerket sti opp nordryggen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

07 Okt 2012

Gråberget: trigonometrisk punkt, fortsatt med tårn

Av Odd Tore Saugerud

Tårnet over trigpunktet på Gråberget ser ut til å være selvsnekret av de furustrangler som befant seg nær toppen den gang, men i motsetning til mange andre trigtårn, står det fremdeles. Står gjør også den velvoksne tørrfura på nordryggen.

07 Okt 2012

Gråberget: utsikt mot Heggelivannene

Av Odd Tore Saugerud

Klimaet er tøft på Gråberget, men furuene holder ut, dog noe merket. Utsikten fra toppen er likevel bra i de fleste retninger, her mot syd og mot Heggelivannene.

07 Okt 2012

Gråberget: utsikt mot Gråbergtjern

Av Odd Tore Saugerud |

På Gråberget var det en gang en bjønneskanse, og rett ved toppen var det en kjentmannspost i perioden 1992-94. Vi fant ikke spor etter hverken markeringen av kjentmannsposten eller selve bjønneskansen, men furua som kjentmannsposten sto på var der, men ikke i god form lenger. Uansett, utsikten mot vest og Gråbergtjern var verdt turen denne nokså høstlige oktobersøndagen.