Skotkleiva: enda et grensemerke

Langs stien mot Gråberget var det med ujevne mellomrom steinvarder eller steinrøyser med merkestaur. Vi fant også ved bunnen av Skotkleiva, og noen meter øst for stien enda et grensemerke, denne gangen med varde og malt med rødt på nordsiden av steinen. Det er også maling av eldre dato på østsiden av steinen. Noen forklaring på disse merkene kjenner vi ikke enda.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

07 Okt 2012

Gråberget: blå/grå veiviser 598 moh. Grå B.

Av Odd Tore Saugerud

Veiviseren ved foten av Gråberget har DNTs blåfarge, men annen type tekst og bakgrunn. Den gjør nytten sin like fullt, og viser til en grei, umerket sti opp nordryggen.

07 Okt 2012

Gråberget: trigonometrisk punkt, fortsatt med tårn

Av Odd Tore Saugerud

Tårnet over trigpunktet på Gråberget ser ut til å være selvsnekret av de furustrangler som befant seg nær toppen den gang, men i motsetning til mange andre trigtårn, står det fremdeles. Står gjør også den velvoksne tørrfura på nordryggen.

07 Okt 2012

Gråberget: utsikt mot Heggelivannene

Av Odd Tore Saugerud

Klimaet er tøft på Gråberget, men furuene holder ut, dog noe merket. Utsikten fra toppen er likevel bra i de fleste retninger, her mot syd og mot Heggelivannene.