Skabråten ved Sloradammen: gammel sykkel, enda eldre hytte

Ved veien til demningen fra nordøst og rett før demningen ligger det en gammel hytte, delvis i tømmer. Det er Skabråten, en gammel hoggerhytte, bygget i 1923. Den skal være Løvenskiolds første med tregulv. Lent inntil denne står en velbrukt Diamant damesykkel (Gresvig) fra 1960-tallet og bare er der. En stemning det kan være verdt å ta vare på før noen finner ut at sykkelen kan herpes eller kastes.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

06 Okt 2012

Sloradammen i Heggelielva: demningen sett fra luftsiden

Av Odd Tore Saugerud |

Demningen ble bygget i 1924 og var i bruk til ut på 1960-tallet. Det er brukt minst tre forskjellige byggemåter i denne demningen: i syd (venstre side av bildet) en bukkedam av tre, så en steindemning med to bunnluker og et fløtningsløp, og i nord en delvis sammenrast kistedam med bukker på topp. Det er ikke mulig å krysse elva på dammen nå. Kjentmannspost 1996-98. Bilder fra vårt besøk der 10. november 1996 viser at trekonstruksjonene har forfalt siden da.

06 Okt 2012

Sloradammen i Heggelielva: midtre del av demningen

Av Odd Tore Saugerud

Den midtre delen av demningen består av en steindemning med krone av betong, og har klart seg bra mot tidens tann. Deler av reguleringsmekanismen er fortsatt på plass. Selve steinkonstruksjonen er avsluttet som en horisontal flate, mens betongen er lagt med hellning mot vannsiden.

06 Okt 2012

Sloradammen i Heggelielva: utsikt mot nedre del av dammen

Av Odd Tore Saugerud |

I dag står demningen her åpen, og det som var ett stort oppdemmet vann har blitt til et lite vann og en bred elvestubb mest omgitt av krattfylte myrer. En høstdag med sol og fine farger er det likevel god grunn til å besøke den gamle demningen. Kjentmannspost 1996-98.