Abborvann: betongdemninger og rester av en gammel steindemning

Også Abborvann har vært oppdemmet i flere omganger, den siste på 1950-tallet i forbindelse med vannforsyningen til Bærum med Østernvann som magasin. Restene av den gamle steindemningen er synlige under trærne til venstre i bildet. Hva som var hensikten med den første oppdemmingen av Abborvannsbekken, er ikke klart.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

13 Okt 2012

Abborvann: enda et vann med myr og flytetorver

Av Odd Tore Saugerud

Abborvann, eller Åbortjern som det kalles i kjentmannshåndboken 2012-14, er også oppdemmet. Om det ikke var for at omgivelsene er noe forskjellige for Abborvann, Triungsvanna og Blekkevann, ville det ikke vært lett å si hvilket vann bildet var fra.

13 Okt 2012

Triungsvanna: lense mot flytetorver

Av Odd Tore Saugerud

Som nabovannet Blekketjern, se bilde nr. 17664, ligger Triungsvanna i et flatt myrlandskap. Som navnet viser, er det demmet opp av flere myrputter. Det er derfor flere flytetorver i vannet, og det er lagt ut en lense foran demningen for at disse ikke skal demme opp overløpet.

13 Okt 2012

Triungsvanna: den gamle demningen

Av Odd Tore Saugerud |

Nedenfor betongdammen fra 1950-tallet sydøst i Triungsvanna er restene av den gamle demningen godt synlige. Denne høsten renner det også friskt i overløpet fra den nye dammen. Det går en gammel, fint planert driftsvei fra Abborvann/Åbortjern til den gamle dammen. Kjentmannspost 2012-14.