Kollern: den sydøstligste Kollerputten

Nord for Kollern ligger de fire Kollernputtene. Dette er den sydligste, hvor til dels kraftig furuskog dominerer. Rundt de andre er det mer granskog.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

19 Okt 2012

Kollern: rester etter en telefonledning

Av Odd Tore Saugerud

Porselensisolatoren viser at dette ikke er en tilfeldig stolpe. På Kollern var det fra 1930-årene til 1960-årene branntårn, og denne telefon(?)stolpen var det tydeligste sporet som vi fant fra den tiden.

19 Okt 2012

Kollern: 688 moh.

Av Odd Tore Saugerud

Kollern med sine 688 moh. når nesten den magiske grensen på 700 moh. Men det er ikke der hvor skiltet står, men toppen med trig.punkt og varde ca. 100 meter lenger mot syd. På toppen med dette skiltet, som ifølge GPSen er ca. tre meter lavere, sto i sin tid branntårnet.

19 Okt 2012

Kollern: utsikt mot Nysetra og et nokså hvitt Blefjell

Av Odd Tore Saugerud

Mye blådis og en heller mørk dag, men det var tilstrekkelig sikt til å se at mesteparten av horisonten mot vest var hvit.