Storhaug og Johannes A. Dons

Bergartene rundt Alnsjøen og i Storhaug er ganske uvanlige. Geologen Johannes A. Dons (1920-2009) gjorde inngående studier av disse og konkluderte med at disse områdene var Norges Tenerife. Syd på den vestligste ryggen av Storhaug er det en kjentmannspost i perioden 2012-14. Som bildet viser, er det noe utsikt mot øst mot Alnsjøen. Men videre utsikt er det litt lenger syd, og litt lavere fra en liten gresskledt kolle øverst i et åpent parti på ryggen fra syd.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

25 Okt 2012

Ikke blant de høyeste, bare nesten

Av Kjersti von Krogh |

Kollern (688 moh.) ligger øst for Ølja på grensen mellom Jevnaker og Lunner. Her var det vardeplass i gammel tid og også et skogbrannvakttårn. Fra toppen ser det ut som vi ser ned på Svarttjernshøgda (717 moh.), men den er ca. 30 meter høyere. Kollern er imidlertid mindre bevokst enn storebror, så her får vi følelsen av å være til fjells.

24 Okt 2012

Vinteren nærmer seg på Tvetjerna

Av Odd Tore Saugerud |

Det lå allerede et tynt islag over tjernet, og etter dagens snøskur var det også hvitt omkring. Men telelaget på myrene var i best fall svært tynt, og myrene våte.

24 Okt 2012

Speiderhytta «Solbu» ved Tvetjerna

Av Odd Tore Saugerud |

Ved Tvetjerna mellom Øyangen og Rughaug ligger «Solbu», hyttene til Hønefosspeiderne. Gamlehytta øverst var en gave fra Leif Berg, journalist i Ringerikes Blad, 16. juni 1957. Nedrehytta ble bygget og innviet i 1959. På den tiden var det stor aktivitet på hyttene, og jeg var en ganske flittig bruker. Det er godt å se at de fortsatt holdes i god hevd. Sylinderpartiet til en av stjernemotorene på den JU 52 som havarerte 14. april 1940 mellom Rughaug og Vambutjerna var fundament for flaggstanga her da speiderne overtok hytta.