Storhaug: Ole Høilands hule – interiør og utsikt

Elleve ganger klarte mestertyven Ole Høiland å lure/bryte seg ut av fengsler og søke dekning i terrenget. Selv om han nok hadde tettet igjen åpningene av denne hula da han holdt til her, må den ha vært et sted for de spesielt nøysomme. Hula ligger ganske høyt og er lett tilgjengelig i dag, men er og var omgitt av kløfter og tett skog. Den var nok ikke enkel å finne med Høiland på plass. Kjentmannspost 1990-92.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

26 Okt 2012

Storhaug: Ole Høilands hule

Av Odd Tore Saugerud |

Mestertyven Ole Høiland er vel mer kjent i Norge enn geologen Dons. Sitt største kupp gjorde han i 1836 da han ranet Norges Bank for 64 000 spesidaler. Denne hula på østsiden av den vestligste ryggen av Storhaug skal ha vært hans gjemmested etter dette kuppet. Kjentmannspost 1990-92.

26 Okt 2012

Storhaug og Johannes A. Dons

Av Odd Tore Saugerud |

Bergartene rundt Alnsjøen og i Storhaug er ganske uvanlige. Geologen Johannes A. Dons (1920-2009) gjorde inngående studier av disse og konkluderte med at disse områdene var Norges Tenerife. Syd på den vestligste ryggen av Storhaug er det en kjentmannspost i perioden 2012-14. Som bildet viser, er det noe utsikt mot øst mot Alnsjøen. Men videre utsikt er det litt lenger syd, og litt lavere fra en liten gresskledt kolle øverst i et åpent parti på ryggen fra syd.

25 Okt 2012

Ikke blant de høyeste, bare nesten

Av Kjersti von Krogh |

Kollern (688 moh.) ligger øst for Ølja på grensen mellom Jevnaker og Lunner. Her var det vardeplass i gammel tid og også et skogbrannvakttårn. Fra toppen ser det ut som vi ser ned på Svarttjernshøgda (717 moh.), men den er ca. 30 meter høyere. Kollern er imidlertid mindre bevokst enn storebror, så her får vi følelsen av å være til fjells.