Cudriobakken «Lønningsbakken»

Cudriobakken går i et nokså bratt søkk mot vest ned til Gudbrandsdalen fra den nyere oppbygde driftsveien Steinbakken. Steinmuren som markerer Cudriobakken, er best synlig nede i søkket. På Oppsals orienteringskart over området er veien markert som steingjerde. Kjentmannspost 2012-14. Lønningssteinen ligger på en åpen rygg mellom de to kjentmannspostene Plankeveien og Cudriobakken, og er synlig vest for Steinbakken der den flater ut.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

28 Okt 2012

Plankeveien nordøst ved Kruggmyr

Av Odd Tore Saugerud |

Fra Kruggmyr og til sandtaket øst for Øgården fulgte Plankeveien en trang og meget myrlendt dal. For å komme opp i denne fra Kruggmyr, ble det bygget den steinmuren som bildet viser. I dag er det mer naturlig å gå den nyere oppbygde driftsveien Steinbakken fra Øgården til Kruggmyr. Plankeveien tar da av mot nord på østsiden av Steinbakken der denne flater ut i myra. Kjentmannspost 2012-14.

28 Okt 2012

Dryppet ved Karismyr

Av Odd Tore Saugerud

Fra området øst for Fugleleiken går det små bekkesig som samler seg før en skrent ved Karismyr og danner denne lille fossen. Vanligvis er vannføringen ganske beskjeden, og fossen har mest karakter av et drypp eller bekkesilder. Se også bilde nr. 18454 for et vinterbilde fra samme sted.

02 Jul 2012

Jettegryte ved veien til Mariholtet?

Av Odd Tore Saugerud

I sommer la vi merke til denne formasjonen i en skrent nord for veien til Mariholtet fra Nøklevann, omtrent der veien er på sitt høyeste. I skrenten er det deler av gryteformete formasjoner med ganske glatte vegger som er typiske for jettegryter, se også bilde nr. 17782. Mesteparten av veggen har rast ut, men resten ligner på tilsvarende rester etter jettgryter som vi har sett andre steder.