Tvillingtjerna nordvest for Setervann: søndre tjern

Langs (den gamle) skiløypa fra Setervann til Kampeseter ligger de små, idylliske Tvillingtjerna (eller Tvillingvanna). På noen kart er de også kalt Trillingtjerna, fordi det er tre vann på rad tett ved hverandre, men det nordligste ligger litt vekk fra de andre og lavere. Et pent og vanligvis ganske folketomt sted, i alle fall når det ikke er skiføre.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

27 Okt 2012

Dritarholsberget: ingen hemmelighet avslørt, men stup mot nord

Av Odd Tore Saugerud

Vi hadde med både detaljert turkart og orienteringskart i et forsøk på å finne en forklaring på navnet Dritarholsberget. Dritarhol kunne jo komme fra et skikkelig gørrhøl av ei myr, men ingen av myrene var av en slik beskaffenhet. Stupene i nord kan forsvare betegnelsen «berg», men Dritarholshøgda som kart i større målestokk enn turkartene bruker, er like greit.

27 Okt 2012

Dritarholsberget: utsikt mot et hvitt Norefjell

Av Odd Tore Saugerud |

Dritarholsberget nordvest for Setervann er kjentmannspost 2012-14. Kjentmannsboka sier at skogen er for tett til å påstå at utsikten er god fra toppen, men at Gyrihaugen er synlig og Vidvangshøgda kan anes. Vi så i tillegg Norefjell, lenger mot nord Vassfarfjella, og lenger mot syd snødekte fjell i motlys som gjorde det umulig å kjenne dem igjen.

27 Okt 2012

Hytta innerst ved Setervann

Av Odd Tore Saugerud

Ved nordvestenden av Setervann ligger denne hytta og ser riktig trivelig ut i oktobersola. Men er det «bare» en hytte? Gjemt i skogen bak er det en ganske stor driftsbygning. Ifølge en gammel skogskar var dette ei "høggerhytte" med stall. Den ble også brukt i forbindelse med slippvirksomhet på Kryssbymyra og Hellerudmyra. Og mens det er sol og varmt i nord, kryper isen innover vannet fra syd.