Ettermiddagssol over Setervann

Bortsett fra et tynt islag langs strandkanten og dårlig med løv på bjørkene, er det ikke mye som tyder på at dette er i slutten av oktober. Men klokken var 15.40 med fortsatt sommertid, og vi antar at det paret vi traff her på vei til Dritarholsberget, ville få en heller mørk tilbaketur.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

27 Okt 2012

Tvillingtjerna nordvest for Setervann: søndre tjern

Av Odd Tore Saugerud

Langs (den gamle) skiløypa fra Setervann til Kampeseter ligger de små, idylliske Tvillingtjerna (eller Tvillingvanna). På noen kart er de også kalt Trillingtjerna, fordi det er tre vann på rad tett ved hverandre, men det nordligste ligger litt vekk fra de andre og lavere. Et pent og vanligvis ganske folketomt sted, i alle fall når det ikke er skiføre.

27 Okt 2012

Dritarholsberget: ingen hemmelighet avslørt, men stup mot nord

Av Odd Tore Saugerud

Vi hadde med både detaljert turkart og orienteringskart i et forsøk på å finne en forklaring på navnet Dritarholsberget. Dritarhol kunne jo komme fra et skikkelig gørrhøl av ei myr, men ingen av myrene var av en slik beskaffenhet. Stupene i nord kan forsvare betegnelsen «berg», men Dritarholshøgda som kart i større målestokk enn turkartene bruker, er like greit.

27 Okt 2012

Dritarholsberget: utsikt mot et hvitt Norefjell

Av Odd Tore Saugerud |

Dritarholsberget nordvest for Setervann er kjentmannspost 2012-14. Kjentmannsboka sier at skogen er for tett til å påstå at utsikten er god fra toppen, men at Gyrihaugen er synlig og Vidvangshøgda kan anes. Vi så i tillegg Norefjell, lenger mot nord Vassfarfjella, og lenger mot syd snødekte fjell i motlys som gjorde det umulig å kjenne dem igjen.