Vannbru over flomstor elv

Dette er den nedre delen av Spikerbrukfallet. Fallhøyde inklusive demningen er 25 meter. Vannledningene her leder trykkvann til turbinene i kraftstasjonen Spikerbrukfallet (fra 1914/15) et stykke nedenfor brua på Lommedalsveien. Brua kan sees øverst i bildet.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

02 Nov 2012

Spikerbrukfallet: stor og gulfarget vannføring

Av Odd Tore Saugerud

Høljregn og varmegrader tok effektivt knekken på snøen fra mandag, og sørget for flom i Lomma. Her fra demningen syd i Glitredammen, hvor vannet var uvanlig gult denne dagen. Dette er en demning med lange tradisjoner, den første versjonen er fra 1624 og vannet ble da brukt til å drive en stangjernhammer. Derav stedsnavnet Hammerbakken i Løkenhavna og Spikerbrukfallet som navn på fossen.

02 Nov 2012

Burudvann: skjeggede bjørker, oversvømmelse og et streif av sol

Av Odd Tore Saugerud

Etter hvert ble det mulig å ane hvor solen var, og her kom dagens første solstreif over Burudvann.

02 Nov 2012

Burudvann: «blekkspruthull» i isen

Av Odd Tore Saugerud

Det var fortsatt is på mesteparten av Burudvann, og mange steder i isen var det «blekkspruthull» av samme type som på bilde nr. 13033. Dette bildet er fra den heller mørke og litt dystre vika der bekken fra Øyervann renner ut. Der var det ingen spor etter nylig menneskelig aktivitet. Lokale metangassheiser?